PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

ANUNTURI DE ACHIZITIE

ROMANIA
PRIMARIA  COMUNEI RIENI
CONSILIUL  LOCAL


ANUNT  DE  PARTICIPARE
La selectia  publica  de  proiecte care vor beneficia de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al comunei Rieni


    Autoritatea contractanta: Comuna Rieni
    Sediul: localitatea Rieni, nr.151, tel/fax 0259/329 242, judetul Bihor
    Obiectul procedurii: atribuirea  contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru programe si proiecte  de interes public.
    Domeniul de activitate finantat: culte religioase
    Conditii de calificare: Solicitantul de finantare nerambursabila trebuie sa faca dovada capacitatii de co-finantare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totala a acestuia.
    Locul si termenul limita de depunere a proiectelor:
    Sediul autoritatii contractante,  14 – 21 iunie 2010, zilnic între orele 08:00 – 16:00.
    Locul si perioada de selectie a proiectelor:
    Sediul autoritatii contractante, 22 – 25 iunie 2010.
    Proiectele vor fi redactate în limba româna.
    Criterii de selectie:
1.    Proiectele sunt de interes public
2.    Este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii
    Documentatia de atribuire: se poate obtine, în urma unei solicitari, de la sediul autoritatii contractante, pâna la data limita pentru depunerea proiectelor.
    Data transmiterii spre publicare a anuntului: 07.05.2010
    Contestatii: partea care se considera vatamata, are dreptul de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Contestatia poate fi depusa în cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.

    Informatii suplimentare: se pot obtine la sediul autoritatii contractante, tel/fax 0259/329242.


PRIMAR,
Prof.  BOTA  GHEORGHE  IOAN


==============================================================================================


ROMANIA

PRIMARIA  COMUNEI  DRAGANESTI
CONSILIUL  LOCAL
Nr.842 din 21.04.2009


ANUNT  DE  PARTICIPARE
La selectia  publica  de  proiecte in vederea atribuirii
CONTRACTELOR  DE  FINANTARE  NERAMBURSABILA


    Autoritatea contractanta: Comuna Rieni
    Sediul: localitatea Rieni, nr.151, tel/fax 0259/329 242, judetul Bihor
    Obiectul procedurii: atribuirea  contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general
    CondiĊ£ii de calificare: ofertant eligibil
Locul si termenul limita de depunere a ofertelor:
    Sediul autoritatii contractante,  25 - 31 mai 2009, orele 08:00 – 16:00.
    Locul si perioada de selectie a proiectelor:
    Sediul autoritatii contractante, 01 – 07 iunie 2009.
    Ofertele vor fi redactate in limba romana.
    Criterii de selectie:
1.    Proiectele sunt de interes public
2.    Este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii
    Nu se admit oferte alternative.
    Documentatia de atribuire: se poate obtine, in urma unei solicitarii, de la sediul autoritatii contractante, pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
    Data transmiterii spre publicare a anuntului: 22.04.2009
    Contestatii: partea care se considera vatamata, are dreptul de a se adresa Consiliului NaĊ£ional de Solutionare a Contestatiilor. Contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
    Informatii suplimentare: se pot obtine la sediul autoritatii contractante, tel/fax 0259/329242.
PRIMAR,
Prof.  BOTA  GHEORGHE  IOAN

Invitatie de Participare Detalii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru servicii de efectuare de studii cu tema "Studiu cu privire la influenta consumului de sucuri si a obiceiurilor alimentare asupra dintilor copiilor din Rieni, jud. Bihor"