PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

CONSILIUL LOCAL

PROIECTE DE HOTARARI
Consiliul Local al comunei Rieni

Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 3/25.01.2021 privind aprobarea Procesului Verbal [...]
» HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 5/25.01.2021 aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli [...]
» HCL nr. 6/25.01.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 7/25.01.2021 privind aprobarea finantarii de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli [...]
» HCL nr. 8/25.01.2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar [...]
» HCL nr. 9/25.01.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentiilor personali [...]
» HCL nr. 10/25.01.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 22/30.03.2021 privind aprobarea inchirierii disponibilului de pajisti [...]
» HCL nr. 23/30.03.2021 privind modificarea HCL nr. 89/27.11.2020 [...]
» HCL nr. 26/16.04.2021 privind aprobarea Procesului verbal ai sedintei ordinare [...]
» HCL nr. 27/16.03.2021 privind aprobarea Bugetului Comunei Rieni pe anul 2021
» HCL nr. 28/16.03.2021 priivnd aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2021
» HCL nr. 64/26.08.2021 privind aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Rieni din 26.09.2021
» HCL nr. 65/30.09.2021 - privind arpobarea rectificarii Bugetului Comunei Rieni pe anul 2021
» HCL nr. 74/18.10.2021 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare (din 30.09.2021)
» HCL nr. 76/18.10.2021 privind rectificarea bugetului local
» HCL nr. 77/18.10.2021 privind aprobarea unui imprumut bancar
» 2014