PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

CONSILIUL LOCAL

PROIECTE DE HOTARARI
PROCESE VERBALE
Fisiere:

» 2022
» HCL nr. 3/31.01.2022 aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL nr. 4/31.01.2022 aprobarea Bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 5/31.01.2022 privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2022 varianta I
» HCL nr. 6/31.01.2022 privind aprobarea Retelei scolare [...]
» HCL nr. 9/28.02.2022 aprobarea Procesului verbal al sedintei anterioare
» HCL nr. 10/28.02.2022 rectificarea bugetului local
» HCL nr. 11/28.02.2022 privind aprobarea Raportului anual [...]
» HCL nr. 13/28.02.2022 privind aprobarea Raportului anual [...]
» HCL nr. 15/28.02.2022 aprobarea Strategiei de Dezvoltare
» HCL nr. 22/31.03.2022 aprobarea PV al sedintei anterioare
» HCL nr. 23/31.03.2022 aprobarea Raportului privind starea economica pe anul 2021
» HCL nr. 24/31.03.2022 aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor pe anul 2021
» HCL nr. 25/31.03.2022 aprobarea Raportului privind punerea in aplicare a hotararilor pe anul 2021
» HCL nr. 26/31.03.2022 aprobarea numarului si cuantumului lunar [...]
» HCL nr. 28/31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciilor sociale
» HCL nr. 33/29.04.2022 rectificarea bugetului local
» HCL nr. 34/29.04.2022 - aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023
» HCL nr. 47/20.06.2022 aprobarea Raportului privind stadiul completarii Registrului agricol
» HCL nr. 56/11.07.2022 aprobarea PV al sedintei anterioare
» HCL nr. 57/11.07.2022 modificarea HCL nr. 34/29.04.2022 [...]
» HCL nr. 62/03.08.2022 aprobarea Ordinii de zi
» HCL nr. 63/03.08.2022 aprobarea PV al sedintei anterioare
» HCL nr. 64/03.08.2022 actualizarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general [...]
» HCL nr. 65/03.08.2022 instituirea taxei speciale de salubrizare [...]
» HCL nr. 66/03.08.2022 incheierea unui acord de colaborare [...]
» HCL nr. 67/03.08.2022 aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» 2021
» 2014