PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

HOTARARI» HCL nr. 51/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Rieni + Anexa -
» HCL nr. 71/17.10.2017 pentru modificarea HCL nr. 51/31.07.2017 [...] -
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea Bugetului Comunei Rieni pe anul 2018 -
» Proiect de hotarare nr. 3154/25.07.2019 privind modificarea si completarea programului de achizitii publice [...] -
» HCL nr. 21 din 31.03.2020 pentru aprobarea Procesului verbal al şedinţei anterioare -
» HCL nr. 22 din 31.03.2020 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcțion -
» HCL nr.23 din 31.03.2020 privind aprobarea rectificării Bugetului Comunei Rie -
» HCL nr. 24 din 31.03.2020 privind modificarea-completarea Programului de achiz -
» HCL nr. 25 din 31.03.2020 privind aprobarea volumului pubelelor cu asigurarea -
» HCL nr. 26 din 31.03.2020 privind inițierea demersurilor de elaborare-actualiz -
» HCL nr. 27 din 31.03.2020 privind aprobarea contribuției anuale ce se va plăti -
» HCL nr. 29 din 30.04.2020 privind aprobarea Procesului verbal al -
» HCL nr. 30 din 30.04.2020 privind aprobarea rectificării Bugetul -
» HCL nr. 31 din 30.04.2020 privind completarea Programului de ach -
» HCL nr. 32 din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxe -
» HCL nr. 33 din 30.04.2020 privind aprobarea închirierii disponi -
» HCL nr. 34 din 30.04.2020 privind aprobarea Situației -
» HCL nr. 35 din 30.04.2020 privind stabilirea modalităţii de gest -
» HCL nr. 36 din 30.04.2020 privind aprobarea demolării Căminului -
» HCL nr. 47 din 30.06.2020 privind aprobarea Procesului verbal [...] -
» HCL nr. 48 din 30.06.2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului comunei Rieni pe anul 2020 -
» HCL nr. 49/30.06.2020 privind aprobarea Contului de executie la 31.12.2019 -
» HCL nr. 22/30.03.2021 privind aprobarea inchirierii disponibilului de pajisti [...] -
» HCL nr. 23/30.03.2021 privind modificarea HCL nr. 89/27.11.2020 [...] -
» HCL nr. 26/16.04.2021 privind aprobarea Procesului verbal ai sedintei ordinare [...] -
» HCL nr. 27/16.03.2021 privind aprobarea Bugetului Comunei Rieni pe anul 2021 -
» HCL nr. 28/16.03.2021 priivnd aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2021 -
» HCL nr. 29/16.04.2021 privind aprobarea Situatiei privind cheltuielile de administrare a padurilor -
» HCL nr. 30/16.04.2021 privind aprobarea Statutului comunei Rieni -