PRIMARIA COMUNEI RIENI

Judetul Bihor

Secretar cv

NUME SI PRENUME:

FIȚ DANIELA ALEXANDRA

ADRESA:

103, 417300l, Lazuri de Beius, Bihor, România

TELEFON:

0259-329242

E-MAIL:

primariarieni@gmail.com

NATIONALITATE:

Română

DATA NAȘTERII:

02 Decembrie 1969

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

16.12.2011 - prezent - Secretar al Comunei Rieni: Functionar public de conducere Primaria Comunei Rieni, dom. Servicii generale ale administratiei publice 

02 Septembrie 2005 – 15.12.2011 - Consilier juridic: Reprezentarea intereselor angajatorului în fata instantelor judecatoresti, organizarea procedurilor de achizitie publica, consultanta juridica, redactarea de documente cu caracter juridic, Primaria Comunei Rieni, dom. Servicii generale ale administratiei publice

19 Martie 2001 – 02 septembrie 2005 - Referent-contabil: Întocmirea situatiilor financiare, coordonarea compartimentului financiar-contabil Primaria Comunei Lazuri de Beius, dom. Servicii generale ale administratiei publice

01 Decembrie 2000 – 01 Aprilie 2001 - Referent, Referent: Verificarea si fundamentarea legalitatii actelor, Universitatea din Oradea - Învatamânt universitar

01 Octombrie 1998 – 22 iunie 2000 - Consilier juridic: Reprezentarea intereselor societatii în fata instantelor, consultanta juridica în dreptul comercial si civil,  redactarea de documente cu caracter juridic S.C. Saltex S.A. Salonta

16 Martie 1998 – 30 Septembrie 1998 - Consilier juridic: Reprezentarea intereselor societatii în fata instantelor, consultanta juridica în dreptul comercial si civil,  redactarea de documente cu caracter juridic S.C. Comlef S.A. Salonta, dom. Comert

19 Februarie 1992 – 01 Septembrie 1993 - Administrator: Administrare firma S.C. Voinicel COM S.R.L., dom. Comert

02 Mai 1990 - 19 Februarie 1992 - Vânzator: Vânzarea produselor, preluarea si depozitarea lor, inventarierea S.C. Beiusana, dom. Comert

14 Septembrie 1989 – 14 Aprilie 1990 -Profesor suplinitor: Coordonarea si implementarea activitatilor educative specifice învatamântului primar, pregatirea si sustinerea cursurilor de matematica, conceperea si corectarea testelor de evaluare Scoala cu cls. I-VIII Ferice, dom. Învatamânt primar

STUDII:

2010 - 2011 - Diploma de absolvire MASTER: drept administrativ, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad – Facultatea de Stiinte Juridice

2010 - Expert achizitii publice: Folosirea corecta a terminologiei de specialitate; Descrierea domeniilor de aplicare a achizitiilor publice; Selectarea legislatiei aplicabile fiecarei achizitii; Realizarea planificarii anuale a achizitiilor publice; Proiectarea procedurii de implementare; Elaborarea documentatiei de specialitate; Participarea la derularea procedurilor de achizitie; Oferirea consultantei de specialitate in cadrul SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL

2010 - Certificat de participare: Prezentarea elementelor cheie din domeniul achizitiilor publice prin prisma experientei statelor membre ale U.E., Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice

2006 - Permisul European de Conducere a Computerului Start ECDL: Conceptele de baza ale Tehnologiei Informatiei; Utilizarea calculatorului si organizarea fisierelor; Procesare de text; Calculul tabelar; Baze de date; Prezentari; Informatie si comunicare (internet si posta electronica), S.C. ECDL România Bucuresti

2004 - Management public – Certificat de absolvire: Rolul ordonatorilor de credite în gestionarea finantelor publice locale, Centrul Regional de Formare Continua Cluj

1993 - 1997 - Licentiat în Stiinte Juridice: Teoria generala a dreptului; Drept constitutional si institutii publice; Drept civil; Drept penal; Drept procesual civil; Drept procesual penal; Drept administrativ; Drept financiar; Dreptul familiei; Dreptul mediului înconjurator; Drept comercial bancar; Dreptul comertului international; Drept international privat; Drept international public; Dreptul muncii si securitatii sociale; Dreptul transporturilor; Criminalistica; Criminologie, Universitatea din Oradea. Facultatea de Stiinte Juridice. Profilul: Stiinte juridice. Specialitatea: Drept

1984 - 1987 - Diploma de bacalaureat – Profilul: Contabilitate comert, Economie politica, contabilitate, Liceul Economic Oradea

LIMBA MATERNĂ :

Română

LIMBI STRĂINE :

Lb. Engleză

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE:

Asumarea responsabilitatilor si capacitatea de perfectionare, gândire pozitiva, capacitate de adaptare

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI ORGANIZATORICE:

Spirit de initiativa, spirit de echipa, autonomie în activitate, obiectivitate, capacitate de actiune în conditii de stres si efort prelungit

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI TEHNICE:

Utilizarea curenta a aparaturii informatice si electronice

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI:

Internet si posta electronica, Microsoft Office (Word, Excel), Program legislativ – Legis Studio, Program Devize – WinDoc Deviz

ALTE COMPETENȚE SI APTITUDINI:

Hobby-uri: lectura, drumetii, muzica

PERMIS DE CONDUCERE:

Categoria B

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Referintele pot fi furnizate la cerere