Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea entității publice în cauză, după cum urmează:

  • – structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul instituției;
  • – structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice aflate în coordonarea instituției;
  • – structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice aflate în subordinea instituției;
  • – unitățile care funcționează sub autoritatea instituției.

Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci linkul trebuie să conducă la o subpagină a instituției tutelare care să conțină informațiile pe care ar trebui să le afișeze subordonata. Acest mod de afișare este valabil și pentru instituțiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum și pentru întreprinderi publice.

Adresă Telefon Email Program de lucru
Adresă Telefon Email Program de lucru

Structurile, organele de specialitate și instituțiile publice finanțate prin bugetul instituției

Nr. crt. Denumire instituție
1
2

Structurile, organele de specialitate și instituțiile publice aflate în coordonarea instituției

Nr. crt. Denumire instituție
1
2

Structurile, organele de specialitate și instituțiile publice aflate în subordinea instituției

Nr. crt. Denumire instituție
1
2

Unitățile care funcționează sub autoritatea instituției

Nr. crt. Denumire instituție
1
2