Buget

Buget

  • Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei autorități/instituții, în format deschis, precum și rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secțiune vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituție.
  • Situația plăților (execuție bugetară) – fiecare autoritate/instituție publică va actualiza lunar această situație, în format deschis.
  • Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama autorităților/instituțiilor administrației publice centrale, altor instituții din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora și instituțiilor prefectului, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al autorității/instituției publice, dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informație, a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi.
  • Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ – autoritățile/instituțiile publice vor publica, anual, situația sumelor alocate sub formă de finanțare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate și contractate efectiv, domeniul activităților finanțate, precum și temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele.
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă
Bilant 30.06.201517.12 KB07-08-2023 DescarcăVezi
Bilant 30.09.201517.13 KB07-08-2023 DescarcăVezi
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă
Datoria publica 200967.52 KB07-08-2023 DescarcăVezi

TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă