Dezbateri publice

Dezbateri publice

Autoritățile/instituțiile publice vor publica în prezenta secțiune informațiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative, după cum urmează:

  • anunț pentru organizarea dezbaterii publice,
  • procedura de înscriere și desfășurare a dezbaterii publice,
  • persoana responsabilă,
  • minuta dezbaterii publice,
  • centralizatorul propunerilor primite în cadrul dezbaterii publice.