Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidență

Nr. crt.Denumire completă a organizațieiCodul de înregistrare fiscalăCodul de înregistrare fiscală

Având în vedere prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și anume art. 51 și 52, referitoare la comunicarea în vederea consultării cu aceste organizații pentru stabilirea unor programe sau activități comune, punem la dispoziția organizațiilor interesate Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidența Primăriei.

Obiectivele acestui registru vizează:

  • evidența asociațiilor, fundațiilor si federațiilor care s-au adresat instituției în acest scop;
  • comunicarea în vederea consultării cu aceste organizații pentru stabilirea unor programe sau activități comune, conform art. 51 și 52 din O.G. nr. 26/2000;
  • comunicarea în vederea consultării cu aceste organizații cu privirea la proiectele de acte normative și politici publice, conform legii nr. 52/2003, art. 7 alin. (1) și (3) și art. 5.

Pentru a vă putea înscrie în registru vă rugăm să completați formularul de mai jos și să atașați în format .pdf următoarele documente:

  • Cererea de luare în evidență, semnată de reprezentantul legal al organizației;
  • Copiile de pe înscrisurile doveditoare constituirii legale;
  • Actul constitutiv și statutul asociației, fundației sau federației, din care să rezulte obiectul de activitate;
  • Codul unic de înregistrare fiscală.

Pentru completarea cererii puteți să introduceți datele Asociației/Fundației/Federației, în chenarele de mai jos:

Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor

Încarcă documentele solicitate