Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite

Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică:

Nr crt.Data primiriiPersoana inițiatoareDate de contact (e-mail)Conținut propunere / opinie/ recomandare (conf. art. 7)Stadiu (preluată/ nepreluată)Justificarea nepreluării (cf. art. 12 al. 3)