MECANISMUL DE RAPORTARE A ÎNCĂLCĂRII LEGII

elaborat în contextul prevederilor STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2021 – 2025

Pentru raportarea situaţiilor de încălcare a prevederilor legislative se acţionează prin aplicarea procedurilor de lucru specifice, precum:

  • Procedura de sistem privind supravegherea activităților desfășurate de angajați și a respectării procedurilor în vigoare;
  • Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților;
  • Procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul aparatului de specialitate;
  • Procedura de sistem privind prevenirea și monitorizarea conflictelor de interese în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei;
  • Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție;
  • Procedura operațională privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
  • Procedura operațională privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către angajații aparatului de specialitate al Primăriei
  • Procedura operațională privind consilierea etică a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei.