Rapoarte și Studii

Rapoarte și studii

Rapoarte:

Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând și informațiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum: raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici – art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, precum și alte rapoarte deținute de autoritate/instituție și/sau prevăzute de lege, cum ar fi:

  • – rapoarte anuale de audit;
  • – rapoarte de progres pe strategiile naționale;
  • – rapoartele consilierului de etică etc.

Studii

Vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva autoritate/instituție publică, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creșterii gradului de cunoaștere a domeniului respectiv de către societatea civilă.

TitlulDescriereAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereAdăugat înDescarcă
TitlulDescriereVersiuneaDimensiuneAdăugat înDescarcă