Compartimentul Contabilitate

Compartimentul Contabilitate este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale instituției. Asigură finanţarea activităţilor primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului , a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia bugetului .

Aici sunt efectuate următoarele activitati:

 • Sedinta de lucru – stabilirea obiectivelor pentru saptamana in curs, probleme, solutii.
 • Raport activitate Directia Economica.
 • Pregatire, intocmire situatii documente pentru Curtea de Conturi.
 • Corespondenta, operare, raspunsuri in programul Infocet.
 • Intocmire raport activitate .
 • Transmitere pentru postare pe site a documentelor financiare.
 • Inchidere an contabil
 • Incasari si plati prin casieria institutiei.
 • Transmiterea zilnica a documentelor specifice catre Trezorerie
 • Introducere si verificare dispozitii incadrare, gradatii, mutari si a cererilor de CO in programul de salarii
 • Introducere si verificare CM in programul de salarii
 • Ordonantari plati
 • Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 • Calcul salarii,centralizare salarii, situatii recapitulativa
 • Intocmire documente virari de credite bugetare
 • Intocmire ordine de plata pentru salariati
 • Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie in sistemul FOREXEBUG.
 • Executie, operare extrase cont
 • Introducere bugete in programele Prosoft si FOREXEBUG.
 • Verifare, angajare, semnare ALOP contracte
 • Verificare foi colective de prezenta pe luna anterioara
 • Angajamente in sistemul FOREXEBUG.
 • Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
 • Receptii in sistemul FOREXEBUG.
 • Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe capitole, articole, titluri si alineate.
 • Intocmire OP uri plati, rate si dobanzi
 • Corespondenta banci credite contractate .
 • Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri ( zilnic).
 • Intocmire si transmitere adresa popriri conturi
 • Verificare conturi cesiuni plati.
 • Intocmire si transmitere adrese terti, reglare plati eronate.
 • Deblocari garantii de buna executie pentru lucrari si servicii.
 • Evidenta executiei cheltuielilor la unitatile de invatamant
 • Verificare borderouri unitati de invatamant

Activitatea CFP:

 • Corespondenta, operare, răspunsuri program Infocet.
 • Verificare documente, incadrare in buget si acordare viza CFP pentru toate documentele din ALOP – pentru toate fazele bugetare (angajare, lichidare, ordonantare, plata) cat si pentru celelalte operatiuni supuse CFP, conform check list de acordare a CFP ( referate, contracte, plati, buget, rectificari, dispozitii, deplasari, decontari, salarii etc).
 • Verificare documente pentru acordare – viza CFP- la unitati subordonate
 • Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
 • Scanare, blurare documente plati pentru postare pe site
 • Intocmire raport activitate
 • Verificare – acordare viza – Bun de plata – documente.

Activitatea Contabilitate:

 • Emitere si incasare foi de varsamant .
 • Emitere, ridicare si plata CEC uri.
 • Intocmire situatii si clarificari pentru proiectele pe fonduri europene.
 • Evidentierea operatiunilor privind incasarile si platile in registrul de casa.
 • Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
 • Intocmire si generare Note contabile plati.
 • Intocmire, verificare, incarcare in program Forexe anexe la raportari financiar-contabile.
 • Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 • Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
 • Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
 • Intocmire raport activitate.
 • Intocmire situatii raportari FOREXEBUG.
 • Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
 • Verificare si avizare dosare de casare, declasare si scoatere din functiune
 • Verificare amortizare – mijloace fixe
 • Întocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
 • Intocmire, verificare si transmitere a situatilor lunare a indicatorilor la buget .
 • Verificare documente rambursare TVA
  Intocmire si transmitere situatii ANAF