• Raportul anual privind activitatea de audit public intern;
 • Indicatorii de performanta ai casei judetene de pensii;
 • Raportari periodice si anuale privind activitatea juridica si de executare silita;
 • Codul etic si de integritate;
 • Anunturi pentru concursuri de ocupare a posturilor vacante;
 • Raportari privind Activitati desfasurate in cadrul C.J.P.;
 • Raportari privind Bariere in calea liberei circulatii a serviciilor si persoanelor in actele normative specifice, emise la nivel local;
 • Raportari privind Fonduri de preaderare sau postaderare;
 • Raportari privind Stadiul realizarii obiectivelor si actiunilor C.J.P.;
 • Raport privind planul de actiuni pentru realizarea politicilor nationale, a politicilor de integrare europeana si intensificare a relatiilor externe;
 • Rapoarte statistice cu privire la inregistrarea si solutionarea cererilor de pensie internationale, precum si certificarea stagiilor de cotizare din Romania;
 • Fisa de evaluare centralizata a implementarii legii nr. 544/2001;
 • Situatii statistice privind stabilirea si plata drepturilor de pensie;
 • Informatii privind modalitatea de deschidere de cont pe portalul CNPP de catre asigurati;
 • Listele de alocare a biletelor de tratament pe serii;
 • Raportare trimestriala privind plata spitalizarii victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale.