Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Nr. crt.Nr. inregistrareNume și prenume / denumire asociatie/ fundațieNumărul și continutul actuluiContinutul pe scurt al propunerii/ sugestiei/ opiniei
Modul de soluționare