Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Proiecte Hotarari ale Consiliului Local

2021 2022 2023 2024