Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 1. 1. Informații generale

Primăria Comunei Oșorhei,  cu sediul în loc. Oșorhei , nr. 71, jud. Bihor, având CUI 4641288 , în calitate de Operator de Date Personale,    prelucrează datele dumneavoastră în corcodanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale  ale site-ului  nostru.  Conform  dispozițiilor  GDPR,   Primăria  Comunei  Oșorhei  are obligația  de  a  administra,  în  condiții  de  siguranță  și  numai  pentru  scopurile  specificate,  datele personale pe care le furnizați despre voi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 1. Definiții

    date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

       prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  –  orice  operațiune  sau  set  de  operațiuni  care  se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

       stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

       sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

       operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice,  instituțiile  și  structurile  teritoriale  ale  acestora,  care  stabilește  scopul  și  mijloacele  de prelucrare a datelor cu caracter personal;

       persoane împuternicite de operator– adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

       terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

       destinatar  –  orice  persoană  fizică  sau  juridică,  de  drept  privat  ori  de  drept  public,  inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent  dacă  este  sau  nu  terț;  autoritățile  publice  cărora  li  se  comunică  date  în  cadrul  unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

       date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

       date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

       date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

       DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).

       GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu  caracter  personal  și  protecția  vieții  private  în  sectorul  comunicațiilor  electronice  și  OUG

13/24.04.2012. Prin intermediul site-ului nostru, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

Administrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri (vezi Politica de cookie):

– Pentru personalizarea paginilor

– Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastră.

– Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

– Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii Contact, Plăți online și Sugestii și Reclamații.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator al site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 1. a) pentru contact pe site: nume, prenume, e-mail, telefon;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este art. 6 lit. c) din Regulamentul UE 679/2016  ”prelucrarea  este  necesară  în  vederea  îndeplinirii  unei  obligații  legale  care  îi  revine operatorului

 1. b) – pentru plata online: nume, prenume, email, telefon, adresă, CNP, date proces verbal, date amendă, semnătura, date bancare, număr înmatriculare, serie șasiu,  serie motor, număr topografic, număr cadastral;

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este art. 6 lit. c) din Regulamentul UE 679/2016  ”prelucrarea  este  necesară  în  vederea  îndeplinirii  unei  obligații  legale  care  îi  revine operatorului

 1. c) – pentru sesizări: nume, prenume, email, telefon(opțional);

Temei:   Prelucrarea   datelor   dumneavoastră   pentru   acest   scop   are   la   bază   consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 1. Drepturile persoanelor fizice

 • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
 • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori.
 • Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul.
 • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări.
 • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată.
 • Dreptul de a rectifica Datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit.
 • Dreptul  de  restricționare  a  prelucrărilor  (art.18):  Persoana  vizată  poate  cere  restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.
 • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21): Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata.
 1. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care nu le controlam. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituții. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale  aplicabile,  în  special  dacă  aveți  întrebări  sau  nelămuriri  cu  privire  la  modul  în  care  noi prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Date contact responsabil cu protecția datelor:

Atenție! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 1. Contact

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta la dpo@ostuniweb.ro. Ultima actualizare: 28.06.2022