PV BEC Rieni

PROCES VERBAL 

Încheiat azi data 19 aprilie 2024 cu ocazia completării Biroului electoral de Circumscripţie Comunală nr. 71 Rieni -judeţul Bihor 

Go to Top