În atenția cetățenilor din zona necooperativizată-Satul Valea de Jos

În atenția cetățenilor din zona necooperativizată! (Satul Valea de Jos) Vă informăm că la data de 16.05.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr.419/16.05.2023, Legea nr.123 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Conform acestui act normativ, deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot solicita emiterea titlului [ CONTINUARE ]